Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Om en styrket udskoling

Styrket udskoling

I 2018-2021 er der fokus på at styrke udskolingen gennem en lang række aktiviteter for eleverne i 7.-9.  årgang i de københavnske folkeskoler. På Utterslev Skole er 6. årgang med i udskolingen fra 1. august 2019.

Københavns Kommune har afsat 220 mio. kr. i perioden, og målet er at gøre skolen mere attraktiv for de ældste elever i de københavnske folkeskoler.

Flere valgfag og målrettede tilbud.

Styrkelsen af udskolingen vil ske gennem flere valgfag og praktiske elementer i skoledagen og gennem målrettede tilbud til både de fagligt svageste og dygtigste elever.

Udvidet brobygning og inddragelse af elever og forældre.

Københavns Kommune udvider også brobygningen til ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet. Det vil vi blandt andet gøre med flere praktikforløb og samarbejder med virksomheder.

Endelig vil vi inddrage både elever og forældre mere i udviklingen af udskolingen.

Indsatserne er udvalgt på baggrund af dialogmøder

De konkrete indsatser har København Kommune fundet frem til i en dialog med faglige organisationer, elevorganisationer, Ungeråd, klynge- og klubledere, skoleledelser og skolebestyrelser.

Sådan dokumenterer vi resultaterne

Vi følger og dokumenterer resultater af indsatserne via skolens kvalitetsrapporter og evalueringer for de enkelte indsatser. (se de mange beskrivelser af indsatserne her i menuen)