Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skole-hjem samarbejde

Princip for skole-hjem samarbejdet

På Utterslev skole anser vi et godt skole-hjem samarbejde som fundamentet for børnenes trivsel, udvikling og læring

Utterslev skole er således et tilbud, forældre aktivt vælger til, og hvor man er bevidst om at være en afgørende medspiller i forhold til eget barns trivsel, læring og udvikling. Forældrene er endvidere en vigtig faktor i forhold til børnegruppernes trivsel og børnenes kammeratskab med hinanden.

Skolen og forældrene tager i fællesskab ansvar for, at den enkelte elev trives og samtidigt bliver så dygtigt det kan. Dette gøres ved at styrke og udvikle både den enkelte elev samt de fællesskaber, eleven indgår i, herunder klassen, årgangen, afdelingen og skolen som helhed.

Dette lykkes bedst når følgende præmisser er til stede: 

  • Forældrene skal vide, hvad de kan forvente af skolen - og hvad skolen forventer af forældrene.
  • Kommunikation mellem skole og hjem, og hjem og skole, opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld.
  • Det opleves at aftaler følges op med handling.
  • Det er let for forældre at holde sig opdateret omkring barnets skolegang.

Overgange er vigtige. Derfor får forældre en introduktion til de enkelte trin og indblik i hverdagen generelt ved et introduktionsmøde i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskoling.

Skolens ansvar

Det er det pædagogiske personale (lærer og pædagoger), der har den professionelle tilgang til barnet og ansvaret for fagligheden og læringen i skolen. Skolen er forpligtet til at holde forældrene informerede om skolens dagligdag og orienterer efter aftale og behov forældrene om deres barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling samt om barnets trivsel, styrker og udfordringer.

Skolen skal så vidt muligt sikre, at der i dialog med forældrene, sker en afstemning af forventningerne til samarbejdet og parternes indbyrdes roller, kompetencer og ansvar, herunder hvordan uoverensstemmelser mellem skole og hjem håndteres.

Det er skolens ansvar at forældrene ved, hvordan og hvornår man kan komme i kontakt med hhv. lærer og skolepædagoger.

Skolen indbyder forældrene til at være aktive samarbejdspartnere – både omkring det enkelte barn og i forhold til den større børnegruppe og forældregruppe.

Forældrenes ansvar

Forældrene er dem, der kender deres barn bedst og tager ansvar for, at det både fagligt set og praktisk set hver dag møder undervisningsparat. Undervisningsparat betyder, at barnet er udhvilet, der er sørget for morgenmad, madpakke, der er kendskab til ugeplanen, penalhus, idrætstøj o. lign.

Alle forældre er bevidste om, at deres engagement er afgørende for barnets læring og trivsel. Forældre skal være indstillede på at være en aktiv og engageret støtte for barnet. Dette betyder, at forældrene hver uge læser ugebrevet og orienterer sig i skemaet og på Intra generelt, kommer til forældremøderne og skole-hjem-samtaler og så vidt muligt deltager i klassens og skolens sociale arrangementer. 

Det er vigtigt, at forældrene holder sig orienteret om den information, der tilgår dem vedrørende deres barn. Det gælder både fra skolens personale, ledelse, kontaktforældre og øvrige forældre. Desuden skal man som forældre svare på henvendelser på Intra fra barnets lærere, give besked ved sygdom eller andet fravær, give besked ved fritagelse fra idræt, badning, svømning o.a.

Forældrene bør arbejde for et stærkt forældrefællesskab, så alle elevers trivsel og udvikling højnes.

Alle voksne omtaler ansatte på skolen, barnets skolekammerrater og deres forældre loyalt.

Skolen er informeret om forhold i hjemmet, der har betydning for barnets skolegang. Dette betyder, at man giver kontaktlæreren besked i forbindelse med skilsmisse, dødsfald, traumer eller andet uden for skolen, der har betydning for barnets trivsel.

Forældre har forholdt sig til skolens principper, forstår dem og efterlever dem.

Løbende opfølgning og udvikling af skole-hjem-samarbejdet

Skole-hjem-samarbejdet bliver løbende evalueret og udviklet af skolen, så det bidrager mest muligt til elevernes samlede trivsel, udvikling og læring.

           

Vedtaget i skolebestyrelsen december 2015