Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Princip for skolebestyrelsens kommunikation med forældrene på Utterslev skole

Princip for skolebestyrelsens kommunikation med forældrene på Utterslev skole

Skolebestyrelsen arbejder ud fra at:

  • alle forældre på Utterslev skole skal opleve at blive hørt og have mulighed for at bringe deres input videre til rette sted
  • Alle forældre skal opleve, at de bliver inddraget i relevante dialoger om skolen, så de kan støtte op om skolens fællesskab

Skolebestyrelsen og dens enkelte medlemmer kan altid kontaktes af forældre på skolen. De formelle rammer for skolebestyrelsens dialoger er:

  • Bestyrelsesmøder: Skolen sikrer, at alle forældre har mulighed for at følge med i skolebestyrelsens arbejde, beslutninger og fokusområder. Datoer for skolebestyrelsens møder det kommende skoleår lægges ud på skolens hjemmeside/aula ultimo august. Dagsorden lægges på aula som opslag en uge inden bestyrelsesmødets afholdelse. Efter hvert bestyrelsesmøde lægges referater fra bestyrelsesmøderne på skolens hjemmeside.
  • Årgangsforældremøder: Et medlem fra skolebestyrelsen deltager én gang årligt ved årgangs-forældremøder i starten af året og præsenterer skolebestyrelsen samt vejleder om kommunikation med bestyrelsen. Ved øvrige forældremøder på skolen overvejes det derudover altid, hvorvidt skolebestyrelsen skal deltage for at informere om det aktuelle arbejde og fokus i bestyrelsen.
  • Kontaktforældrenes kontakt med skolebestyrelsens medlemmer: Der udvælges i hver klasse to kontaktforældre og to suppleanter, som er bindeled mellem forældre og skolebestyrelsen. Skolebestyrelsesmedlemmerne kan f.eks. deltage i mødeaktiviteter, der har til formål at afdække problemstillingerne og hjælpe gode løsninger på vej i samarbejde med skoleledelsen.
  • Forældres kontakt med skolebestyrelsens medlemmer: Alle forældre opfordres til at dele emner med skolebestyrelsen, der kan have relevans for skolebestyrelsens arbejde med at forbedre skolen. Dette kan være emner af både specifik og generel karakter og dreje sig om alt fra miljø, fysiske rammer til fællesskab og kommunikation. Alt hvad en forælder mener kan have værdi for skolebestyrelsen at have kendskab til er relevant. Skolebestyrelsen bearbejder og drøfter disse henvendelser og bruger informationen i dets arbejde, der har til hensigt at udvikle og forbedre skolen og dens fremadrettede praksis.

Henvendelser kan sendes til skolebestyrelsen og forældre er også velkommen til at tage personlig kontakt til skolebestyrelsens medlemmer på skolen. Bestyrelsen kan kontaktes under skolebestyrelses gruppe i Aula. Skolebestyrelsen tilstræber at svare på henvendelser indenfor 10 skoledage.

  • Vedtagelse af nyt princip og vedtagelse af større emner: Når bestyrelsen drøfter større emner eller udarbejder principper, kan forældre/kontaktforældre blive involveret i drøftelserne/udarbejdelsen, f.eks. i form af en høring. Både med det formål, at de kan give input og klæde bestyrelsen ordentlig på til at vedtage så robuste og fyldestgørende beslutninger/principper som muligt, OG for at lade forældrene vide, at der er et nyt princip på vej, som det er vigtigt, at de også har kendskab til. Når principper er færdigudarbejdede, sendes de ud på Aula til alle forældre og lægges samtidigt på skolens hjemmeside.