Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Digital kommunikation i Aula

Princip for digital kommunikation på Utterslev Skole

Formål

På Utterslev Skole skal den digitale kommunikation mellem skole og hjem være med til at sikre, at alle forældre kan og vil deltage i samarbejdet omkring barnet, så alle elever trives, dannes og bliver så dygtige, som de kan.

Aula understøtter forældre, lærere, pædagoger og elever i at vidensdele og skabe forudsigelighed og overblik i hverdagen. Aula supplerer de fysiske møder og samtaler – men erstatter dem ikke.

God digital dialog:

Når man kommunikerer i Aula opfordres der til at:

 • beskeder skrives i en anerkendende og ordentlig tone
 • der ikke bruges ironi og indforståede vendinger og ingen skriver i vrede
 • vi målretter vores beskeder til relevante modtagere

 

Samarbejdet i Aula:

For at forældre kan følge med i barnets læring og trivsel, forventes det, at forældre tjekker AULA minimum én gang om ugen, herunder

 • Ugebreve, der udsendes senest fredag kl. 16.00. Ugebrevet indeholder information om fagligt fokus, aktuelle aktiviteter og klassens trivsel. Skolen fastsætter nærmere retningslinjer for udarbejdelse af ugebrevet.
 • Kalenderbegivenheder fx forældremøder, skolemøder, særligt indkaldte møder o.lign.
 • Til- og frameldingssystemet og overholder de tidsfrister der er sat
 • Nyhedsbrev fra lærere, pædagoger og ledelse

 

Dette forudsætter at:

 • Ugebreve og øvrig kommunikation er nemt læsbar og målrettet en bred forældregruppe, f.eks. med brug af oversigter, piktogrammer og lignende.
 • Skolen lægger ved skoleårets begyndelse arrangementer for hele skoleåret i kalenderen, så forældre har mulighed for planlægning og der skabes forudsigelighed i samarbejdet
 • Skolen understøtter alle forældre og elever i at bruge Aula – både på computer og som app. Der er hvert år særlig Aula-introduktion til de nye forældre.  
 • Minimum 4 gange årligt sender ledelsen nyhedsmails ud om skolens aktiviteter og virke

 

Elevens brug af aula:

Jo ældre barnet er, jo mere medansvarlig bliver barnet i forhold til selv at læse beskeder, ugeplaner, elevplaner og huske hvad der er nødvendigt, for at kunne deltage i skolens undervisning og aktiviteter. Både lærere, pædagoger og forældre understøtter denne selvstændiggørelse af barnet.

Aula er et sikkert sted at udveksle beskeder og billeder. Eleverne kan derfor benytte Aula som fælles kommunikationsmiddel frem for andre ”ubeskyttede” sociale medier.

Det Aula ikke bruges til:

Aula anvendes ikke til at løse konflikter eller rette kritik af medarbejdere, andre forældre eller elever. Skolen oplyser hvorledes forældre på anden vis kan kontakte medarbejdere og ledelse.

Derudover gælder at:

 • Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på at løse problemet
 • Forældre, der oplever større konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte og gerne telefonisk kontakt med det andet barns forældre, med henblik på løsning af konflikten. Kontaktlæreren/pædagogen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.
 • Ved større ændringer i elevernes hverdag eller ved søsætning af nye tiltag, skriver lærere, pædagoger og/eller skolens ledelse dette til forældre i Aula. Denne kommunikation understøttes altid af muligheden for mundtlig dialog på et møde eller lignende – eventuelt med forud koordinering/involvering af kontaktforældre
 • Forældre bruger ikke Aula til f.eks. efterlysninger af legetøj og lignende. Hertil benyttes anden kommunikationsform anvist af skolen

 

Forældrenes mulighed for at kontakte hinanden i Aula:

 • I Aula kan forældre kommunikere med alle andre forældre i klassen og på årgangen
 • I Aula kan alle kontaktforældre kommunikere med hinanden på tværs af klassen og årgangen

Dette princip skal ses i relation til skolens øvrige principper – herunder særligt Princip for samarbejde mellem skole og hjem og Princip for forældrenes deltagelse i deres barns læring og trivselsprincip.

 

Godkendt på skolebestyrelsesmøde d. 27. august 2019