Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Folkeskolens prøver

 

 

Om Folkeskolens afsluttende eksamen

 

Når en elev afslutter 9. klasse i folkeskolen, skal eleven til syv obligatoriske prøver. Formålet med folkeskolens afgangsprøver er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelte fag. Prøverne skal samtidig sikre, at alle elever får en uvildig afsluttende evaluering efter 9. klasse.

Prøvefagene i 9. klasse

Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne i folkeskolen aflægge syv obligatoriske prøver. De består af fem bundne prøver og to prøver, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen finder ved hjælp af elektronisk lodtrækning. De fem bundne prøver:

Prøvefag i 9. klasse

Oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse.

Prøver i 9. klasse (FP9)

B: Bundne prøvefag, U: Prøvefag til udtræk, F: Frivillige prøvefag

Bundne prøvefag

Mundtlig

Skriftlig

Dansk

B

B

Matematik

 

B

Engelsk

B

 

Flerfaglig naturfag

B

 

Spansk som ekstra valgfag (forsøg under UVM)                       B  

To prøver til udtræk

Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik og idræt).

Prøvefag til udtræk

Mundtlig

Skriftlig

Engelsk

 

U

Tysk/fransk

U

U

Historie

U

 

Samfundsfag

U

 

Kristendomskundskab

U

 

Biologi

 

U

Geografi

 

U

Fysik/Kemi

 

                       U

Matematik

U

 

 Idræt

 

 

Bunden prøve efter 8. klasse

Eleverne skal aflægge prøve i et valgfag:

Bundne prøvefag

Praktisk/Mundtlig

Skriftlig

Håndarbejde

                  B

 

Billedkunst

                  B

 

Madkundskab

                  B

 

Håndværk og Design

                  B

 

Eleverne og faglærerne må tidligst få oplyst, hvilke fag der er blevet udtrukket en uge, inden de skriftlige prøver begynder.

25. april 2023 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk.

Datoer for sommerterminen 2023

 

Link til dig der skal til prøve til sommer: Når du skal til prøve

 Læs mere om prøverne på Undervisningsministeriets webside