Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Trivsel

Overordnet handleplan for trivsel

Dette er et uddrag der tager udgangspunkt i et dokument udarbejdet med inspiration fra skoleledelsen, skolebestyrelsen, UFO’ens forældreråd, forældre, medarbejdere og børn fra skolen, juni 2018.

Generelt

 • Vi anlægger et børneperspektiv, hvor vi forsøger at se verden fra barnets side
 • Vi går altid i dialog med barnet, hvor barnet må vide, at de voksne vil dem det bedste.
 • Det pædagogiske personale og børnene holder to gange om året projektuger, der ud over et fagligt sigte er med til at styrke fællesskabet på tværs af aldersgrupper
 • Det pædagogiske personale kommunikerer tydeligt og ugentligt til børn og forældre omkring klassens trivsel.

Mangfoldighed

 • Forældrene får altid besked, når der er udskiftning i klassen, så der er mulighed for at bakke op om nye elever eller få sagt ordentligt farvel.
 • Klasser dannes derfor ud fra et princip om, at børn skal møde børn, der er forskellige fra dem selv.
 • Vi opfordrer at børnene leger bredt i klassen og udforsker nye relationer.

Fælles aftaler

 • Det pædagogiske personale laver sammen med børnene klasseregler for, hvordan vi opfører os anerkendende og respektfuldt over for hinanden. Reglerne er altid synlige i klassen. Klassereglerne kommunikeres også til forældrene, så forældrene kender dem og kan støtte op om dem.
 • En gang ugentligt taler elever og det pædagogiske personale om, hvordan man i klassen passer godt på sig selv, hinanden og fællesskabet.
 • Forældre opfordres til at aftale fest- og fødselsdagsregler, der sikrer at alle børn eller alle drenge/piger inviteres til arrangementer i klassen.

De fysiske rammer

 • Det pædagogiske personale tager løbende stilling til og vurderer om støjniveauet i læringssituationerne er passende for det der foregår, og handler i forhold til det.

Særligt for indskolingen

 • For at inddrage alle børn aktivt i arbejdet med at fremme den sociale trivsel, har skole og UFO hvert år (typisk i starten af skoleåret) specielt stort fokus på kammeratskab, relationer og sprogbrug.
 • Skole og UFO har et ugentligt klassemøde, trivselsmøde.
 • UFOen afholder jævnligt børnemøder, hvor spørgsmål om trivsel tages op.

Særligt for mellemtrinnet

 • Indleder hvert nyt skoleår med kampagnen: ”Den gode stil”, som italesætter den ønskede adfærd og spilleregler for børnenes samvær.
 • Klubsamarbejde om trivselsmæssige udfordringer og samarbejder om løsninger
 • Der uddannes hvert andet år 10 elevmæglere fra 6. årgang. Elevmæglingen bruges aktivt i både skolen og fritiden, og alle elever ved hvem de er, og ved hvordan de kan indgå i konfliktløsning som mæglere.

Særligt for udskolingen

 • Eleverne må ikke forlade skolen i frikvartererne. Dette er er der flere årsager til:
  1) For at styrke det sociale fællesskab.
  2) Forebyggelse af forsinket fremmøde eller manglende fremmøde.
  3) For at fastholde fokus på læringen.

Øvrige

 • Kontaktlæreren til elevrådet sørger for, at generel trivsel og trivsel i frikvartererne jævnligt er på elevrådets dagsorden.
 • Kontaktforældrene har en særlig rolle i forhold til at tage initiativet omkring klassens trivsel. Det handler om at skabe nogle gode overkommelige rammer for dialog, samvær og forståelse mellem børn og forældre i klassen.
 • I de nationaletrivselsmålinger følger bestyrelse, ledelse og personaleudviklingen i børnenes trivsel. Er der særlige opmærksomhedspunkter, sætter ledelse og personale målrettet ind og følger udviklingen.

Den fulde handleplan kan findes her.