Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

UFOens Forældreråd

Forældrerådets formål, rammer og styring 

Formålet med KKFO’ens forældreråd er at skabe et stærkt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skoleledelse om børnenes hverdag i KKFO’en og herunder sammenhæng til skolen.  

Forældrerådet er med til at drøfte og definere de værdier, som ligger til grund for den pædagogik, der præger de konkrete aktiviteter, som børnene og de voksne er sammen om. Forældrerådet har derfor mulighed for at præge KKFO’en på mange niveauer.  
Som medlem af forældrerådet kommer man tæt på KKFO’ens dagligdag og lærer medarbejderne, lederen og de andre forældre at kende.  
Samtidig bidrager forældrerådet til, at KKFO’ens særkende understøttes og videreudvikles.  
 
Forældrerådet fungerer desuden som sparringspartner for skolebestyrelsen, hvilket betyder, at rådet er med til at klæde bestyrelsen på til at træffe de bedst mulige beslutninger for skolen og KKFO’en. 

 

Skolebestyrelsen og KKFO’ens forældreråd  

Forældrerådet har rådgivende kompetence i forhold til KKFO’en. Det er skolebestyrelsen, der i sidste ende er fælles bestyrelse for KKFO og skole, og fastsætter mål og principper for skolens samlede drift og virke.  
 
KKFO’ens forældreråd er derfor skolebestyrelsens samarbejdspartner og skal høres i spørgsmål vedrørende KKFO’ens virksomhed, herunder fastsættelse af pædagogiske mål og principper, forældresamarbejde, struktur, lokalemæssige forhold, budgettet og ansættelse af personale i KKFO’en.  
 
For at styrke samarbejdet mellem skolebestyrelsen og forældrerådet vælges der en forældrerepræsentant til skolebestyrelsen, der både skal sidde i skolebestyrelsen og KKFO’ens forældreråd. 

 

UFOens forældreråd 

Ufoens forældreråd består af 6 forældre, KKFO-lederen og en medarbejderrepræsentant.  

Ønsker du at stille op til forældrerådet kan du kontakte KKFO leder Jeanette Larsson.