Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Princip for meddelelsesbogen

Princip for Meddelelsesbogen på Utterslev skole

 

Formålet med Meddelelsesbogen er at skabe en nærværende dialog mellem skole, hjem og elev omhandlende elevens generelle tilværelse på skolen. 

Meddelelsesbogen opsamler relevant og systematisk viden om elevens faglige og sociale udvikling, som skal kvalificere den løbende og anerkendende dialog mellem skole og hjem. 

Meddelelsesbogen skal have et fremadrettet fokus på elevens resurser i et helhedsorienteret perspektiv og bidrage til elevens oplevelse af mestring. Meddelelsesbogen skal understøtte, at eleven - og elevens forældre - får øje på elevens styrker og potentialer og dermed få de bedste forudsætninger for at styrke sin faglige og alsidige udvikling.

Rammer for meddelelsesbogen

  •       Formen på Meddelelsesbogen er skolens standardiserede skabelon i Aula, der er tilgængeligt for elever, lærere og forældre.                                                                                                   
  • Meddelelsesbogen skal indeholde beskrivelser af barnets alsidige personlige udvikling i form af trivsel og barnets oplevelse af klassens/årgangens fællesskab.                                                

  • For elever i børnehaveklassen skal Meddelelsesbogen komme ind på kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed.

  • For elever i 1. til 9. klassetrin skal der være indhold, som kommer ind på fagene dansk og matematik samt minimum ét af eleven udvalgt fokusområde fx ét fag, en oplevelse eller andet, der optager eleven. 

  • For elever i 7.- 9. klasse skal meddelelsesbogen indeholde overvejelser om elevernes uddannelse efter folkeskolen samt processen til at opnå de faglige krav, der eventuelt skal opfyldes i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse. 

  • For elever med udfordringer skal meddelelsesbogen indeholde overordnet information om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at afhjælpe udfordringerne. 

  • Meddelelsesbogen skal som minimum genbesøges to gange årligt i forbindelse med samtaler mellem skole og hjem og opdateres løbende fx når der er ny om elevens udvikling.

Opfølgningstiltag

Skolens ledelse sikrer, at princippet implementeres i skolens hverdag og formidles til forældre, elever og medarbejdere.

Princippet sættes mindst én gang om året på dagsorden i skolebestyrelsen, hvor det evalueres om princippet virker efter hensigten, og om der evt. er behov for justeringer.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 2. november 2023