Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Nødværge

Utterslev Skoles grundholdning til magtanvendelse
I skole- og UFOtid indtræder skolen som institution og den enkelte lærer/pædagog så at sige i forældrenes sted. De har beføjelse til at sørge for almindelig god husorden.
Ingen pædagog, lærer eller anden medarbejder har magtbeføjelser overfor børn og unge med mindre, der er tale om nødværge eller nødret.
Som udgangspunkt bygger vores pædagogiske principper og praksis ikke på brugen af magt. Vores holdning er:
o Al adfærd er relationel
o Al adfærd er meningsfuld for den enkelte (selvbeskyttelse)
o Enhver har krav på at blive forstået i sit udtryk af den voksne
Det kan dog blive nødvendigt at bruge magt i følgende situationer:
o Hvor barnet/den unge i affekt gør skade på sig selv. Her kan magtanvendelse komme på tale i forsøg på at beskytte barnet/den unge mod at skade sig selv.
o Hvor barnet/den unge i affekt gør skade på andre. Her beskytter den eller de voksne de børn/unge/voksne, som er i fare for at lide skade.
o Hvor barnet/den unge gør skade på ting i en sådan grad, at det afviger markant fra acceptabel adfærd.
o Hvor barnet/den unge vurderes til at være så tilstrækkelig udadreagerende, at undervisningen ødelægges for de andre elever.

20. januar 2020