MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Medlemmer af skolebestyrelsen

Om skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens opgaver er beskrevet i folkeskoleloven og handler om de overordnede spørgsmål vedrørende skolen og om at formulere principper for skolen virke, samt føre tilsyn med om principperne efterleves i hverdagen.

Skolebestyrelsen har ikke arbejdsgiveransvar og bestemmer heller ikke størrelsen på skolens budget. Den kompetence ligger hos politikerne i kommunalbestyrelsen. Skolebestyrelsen beskæftiger sig heller ikke direkte med daglige driftsspørgsmål, hvilket den daglige ledelse tager sig af.

Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Skoleledelsen er sekretær for skolebestyrelsen.  

Skolebestyrelsen holder 8 årlige møder og holder hvert forår et møde med alle forældre, skolebestyrelsens arbejde præsenteres og der er mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til skolebestyrelsens arbejde.

Skolebestyrelsen har vedtaget et Princip omkring kommunikation, hvor man kan læse mere om hvordan kommunikationen mellem skolebestyrelse, kontaktforældre og forældre er tilrettelagt. Øvrige principper kan læses på skolens hjemmeside.

Forældrepræsentanterne i skolebestyrelsen fra 2018 til 2022

Kirsten Birk Lassen - formand for skolebestyrelsen

Louise Juul Wurlitzer - næstformand for skolebestyrelsen  

Eva Charlotte Olsson - forældrerepræsentant

Filip Nicolaisen - forældrerepræsentant

Heidi Bay Schunck - forældrerepræsentant

Henrik Havris Nielsen - forældrerepræsentant

Thomas Dollas - forældrerepræsentant

Medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen

Helene - medarbejderrepræsentant

Ragnheidur - medarbejderrepræsentant

Elevrepræsentanter i skolebestyrelsen

Sven og Benedetta (9. kl.) - elevrepæsentanter

Ledelsesrepræsentanter i skolebestyrelsen

Souschef Mikkel Kirkegaard - referent

KKFO leder Jeanette Hoeing Larsson 

Skoleleder Ulla Jensen

Suppleanterne til skolebestyrelsen er i prioriteret rækkefølge:

  1. Ulla Volquards Hansen

  2. Nicas Nielsen