MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Introduktion KKFO

KKFO (Utterslev Skoles FritidsOrdning, som også kaldes UFOen)

Fritidsinstitutionen ved Utterslev Skole, UFOen er en integreret del af Utterslev Skole både hvad angår pædagogik, visioner og værdier. Skolen og UFOen arbejder tæt sammen om børnenes alsidige udvikling.

Gennem veltilrettelagte pædagogiske aktiviteter understøtter vi børnenes muligheder for at udvikle sociale kompetencer og giver dem mulighed for at forstå deres betydning i succesfulde samarbejdsrelationer. Vi stimuler og udvikler børnene fantasi og opmuntre til entreprenørskab.

Vi har en naturfaglig profil med en stærk vision, som tager afsæt i udfoldelsen af kreativitet, det legende menneske og det at kunne se mange mulige løsninger med hensyn til hverdagens udfordringer - hos os er der højt til loftet og plads til eksperimenter.

UFOen har 374 børn fra børnehaveklasse til 3. klasse. UFOen har egne basislokaler og fælles lokaler med skolen. UFOen har en fælles overordnet pædagogisk målsætning, som bygger på værdibaseret og anerkendende pædagogik og ledelse.
 
UFOen har en naturfaglig profil. Vi arbejder med naturfag i alle vores fagområder. Vi har en naturfaglig vision. Der arbejdes med bla. med en konkret naturvidenskabe metode "Nysgerrige Per". UFOen er idrætscertificeret. Denne certificering er med til at styrke de idrætslige og sundhedsfremmende aktiviteter.
 
UFOen arbejder med pædagogiske pejlemærker. Vores pædagogiske perspektivplan understøtter de politiske pejlemærker. Hvert år har vi særlige pædagogiske indsatsområder.