Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Princip for udeordning på Utterslev Skole

Princip for udeordning på Utterslev Skole

Princippet giver elever på 9. årgang mulighed for at forlade skolens område i det store spisefrikvarter.

En grundholdning på Utterslev Skole er, at elever skal være sammen på skolen i frikvarterne, hvor forskellige fællesskaber opstår og styrkes ved bl.a. at spise samme i det store frikvarter og i pauser, hvor mindre fællesskaber opstår og styrkes gennem bl.a. leg.

På ungdomsuddannelserne føres der ikke tilsyn med eleverne i pauser og frikvarterer. Udeordningen skal derfor ses som en læring for de ældste elever om, hvordan man opholder sig i det offentlige rum udenfor skolen uden tilsyn og uden, at det giver problemer for de handlende, klassekammerater, personale og borgere. 

Sideløbende med udeordning sætter skoleledelse, lærere og skolebestyrelse fokus på, at der i samarbejdet med eleverne udtænkes nye ideer, tanker og tiltag til rammesætning af de bedste betingelser for et socialt samvær, tilhørsforhold og en sund ungdomskultur i udskolingen. 

Rammer for udeordning 

Udeordningen gælder kun i det store frikvarter mellem 11.20 – 12.15. 

Hver elev skal indhente samtykke fra deres forældre, hvis de vil benytte udeordningen. 

Udeordning indebærer, at lærerne ikke er forpligtet til at føre aktivt tilsyn med de elever, hvor forældrene har givet samtykke og dermed tilladelse til udeordning.

Forældrene kan forlange, at deres barn skal blive på skolen i alle frikvarterer, mellemtimer og pauser og dermed være under tilsyn af personalet.

Underskrevne samtykkeerklæringer til elevens udeordning opbevares på skolens kontor.

Lærerne i udskolingen har initiativretten til at ønske en evaluering for udeordningen, hvis det skønnes nødvendigt. 

Lærerne kan inddrage udgangstilladelsen for enkeltelever, hvis eleven gentagne gange har overtrådt kriterierne og efter at lærerne har været i dialog med forældrene

En udeordning er en mulighed skolen kan tillade iflg. § 7 i ´Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden´. 

Kriterier for elevers mulighed for at opretholde udeordningen:

At eleverne er tilbage til tiden til undervisningen efter frikvarteret

At eleverne overholder almindelig ordentlig adfærd i det offentlige rum

At der ikke tages slik, chips, sodavand, energidrikke og mad ind på skolen ifm. udeordningen. I tilfælde af, at det sker, vil det blive konfiskeret og forældrene orienteres

Udeordningen forpligter samtidigt eleven til ikke at smide affald på vejen eller andre steder på skolen end i affaldsspandene.

 

Godkendt i skolebestyrelsen d. 11. maj 2023