Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Princip for skolebestyrelsens kommunikation med forældre

Princip for skolebestyrelsens kommunikation med forældre

 

For at sikre forankring og opbakning til de perspektiver og beslutninger som skolebestyrelsen træffer, er det vigtigt med en god kommunikation med forældregruppen. Det gælder ift. input til bestyrelsens arbejde, samt kommunikation af bestyrelsens fokusområder og beslutninger.

Op til et skolebestyrelsesvalg gør bestyrelsen en ekstra indsats i form af information omkring valget og det at sidde i en skolebestyrelse.

Skolebestyrelsens primære målgruppe er kontaktforældrene og den samlede forældregruppe. Dernæst medarbejdere og herefter eksterne samarbejdspartnere og interessenter.

Bestyrelsesmøder:

Skolen sikrer at alle forældre har mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde, beslutninger og fokusområder. Datoer for skolebestyrelsens møder det kommende skoleår, lægges ud på skolens hjemmeside/aula ultimo august. Dagsorden lægges på aula som opslag en uge inden bestyrelsesmødets afholdelse. Efter hvert bestyrelsesmøde lægges referater fra bestyrelsesmøderne på skolens hjemmeside.

Kontaktforældre:

For at skabe klarhed omkring kontaktforældrenes rolle, og for at kunne understøtte kontaktforældrene bedst muligt i den funktion de varetager, holdes der et årligt dialogmøde mellem skolebestyrelsen og kontaktforældrene i henholdsvis bygning 1, 2 og 3.

Kontaktforældrenes kontakt med skolebestyrelsens medlemmer:

Hvis der opstår større problemstillinger i en klasse eller på en årgang, kan bestyrelsesmedlemmer kontaktes af kontaktforældrene med henblik på drøftelse i skolebestyrelsen. Der udvælges i hver klasse to kontaktforældre og to suppleanter, som er bindeled mellem forældre og skolebestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne kan yderligere f.eks. deltage i mødeaktiviteter, der har til formål at afdække problemstillingerne og hjælpe gode løsninger på vej.

Forældres kontakt med skolebestyrelsens medlemmer:

De emner eller spørgsmål der er af generel karakter, eller emner som med uforrettet sag har været drøftet med lærere/pædagoger i klassen og/eller skolens ledelse, kan sendes til bestyrelsen med henblik på en drøftelse i skolebestyrelsen. Forældre er også velkommen til at tage personlig kontakt til skolebestyrelsens medlemmer på skolen.

Bestyrelsen kan kontaktes under bestyrelsesgruppen i Aula. Bestyrelsen tilstræber at svare på henvendelser indenfor 10 skoledage.

Forældremøder:

Ved forældremøder på skolen overvejes det altid, hvorvidt skolebestyrelsen skal deltage for at informere om det aktuelle arbejde og fokus i bestyrelsen.

Vedtagelse af nyt princip og vedtagelse af større emner:

Når bestyrelsen drøfter større emner eller udarbejder principper, kan forældre/kontaktforældre blive involveret i drøftelserne/udarbejdelsen, f.eks. i form af en høring. Både med det formål, at de kan give input og klæde bestyrelsen ordentlig på til at vedtage så robuste og fyldestgørende beslutninger/principper som muligt, OG for at lade forældrene vide, at der er et nyt princip på vej, som det er vigtigt at de også har kendskab til.

Når principper er færdigudarbejdede, sendes de ud på Aula til alle forældre og lægges samtidigt på skolens hjemmeside.  

Bestyrelsens årsmøde:

Hvert år inden udgangen af maj holder bestyrelsen årsmøde. På årsmødet inviteres alle forældre på skolen, og formanden for skolebestyrelsen redegør for, hvad der har været arbejdet med det forgangene år. Desuden kan der tages et tema op til fælles inspiration og drøftelse. 

UFO-ens forældreråd:

Skolebestyrelsen holder et årligt møde med UFO-ens forældreråd. Derudover sikrer UFO-ens leder en tværgående viden og information ved både at være repræsenteret i forældrerådet og i skolebestyrelsen. Ved drøftelser af emner i skolebestyrelsen, som har særlig relevans for forældrerådet, aftaltes særskilt dialog eller inddragelse herfor.  

                                                                                                                    Godkendt af Skolebestyrelsen den 27. august 2020