Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skolens organisering af undervisningen

Princip om undervisningens organisering

Utterslev Skole er en skole med tre spor. I nogle år har skolen været nødsaget til at lave 4 spor.

På Utterslev Skole er undervisningens organisering kendetegnet af tydelig struktur og forudsigelighed i forhold til elevens hverdag og det pædagogiske personales arbejdstilrettelæggelse. Dette skal fremme en stabilitet og tryghed omkring eleverne, styrke de fælles normer og regler på skolen og understøtter et udviklende læringsmiljø. Eleverne skal med afsæt i undervisningens organiseringen nemt kunne forholde sig til hvilket klassefællesskab de er en del af, hvilke lærere man samarbejder med og laver tilknytning til og hvilken læring der skal foregå.

 

Skolens undervisning organiseres som udgangspunkt i klasser med tilhørende tværfagligt lærer- og pædagogteam, der dækker hele årgangen. Dette skal styrke relationen mellem lærer og elev, begrænse opbrud i relationer og gøre det tydeligt hvem der ansvarlig for hvad. Eleverne tilknyttes en fast dansklærer, matematiklærer og fra 6. klasse også fast engelsklærer.

For at understøtte en løbende inspiration og motivation af eleverne, en stærk fællesskabsfølelse og muligheder for differentieret undervisning af elever, der har brug for et fagligt løft eller faglig udfordring, kan undervisningen tilrettelægges i hold, der går på tværs af årgang eller klassetrin, i en tidsbegrænset periode. Der er tydelige pædagogiske, læringsmæssige og trivselsmæssige overvejelser forbundet med holddannelsen.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 10. juni 2020