Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skolesocialrådgiver

Skolesocialrådgiver

Socialrådgiver Lis Østergaard

Telefon: 26 29 40 25

Mandag kl. 9.00-12.00

Mail: Z22G@kk.dk

Jeg fungerer som socialfaglig sparring- og samarbejdspartner for lærere, skoleledelse og andre ressourcepersoner, der er tilknyttet skolen. I den forbindelse er jeg en del af skolens ressourcecenter og deltager på ugentlige tværsmøder.

Jeg afholder konsultative samtaler med forældre og giver råd og vejledning med henblik på at yde en tidlig og forebyggende indsats, ligesom jeg henviser til relevante tilbud.

Jeg koordinerer den fælles indsats mellem skole, børnefamiliecenter og andre relevante samarbejdspartnere med henblik på at fremme gensidig forståelse og dialog, når der er bekymringer for en elevs trivsel.

Jeg understøtter skolen i udarbejdelsen af kvalificerede underretninger om elever med behov for særlig støtte, når vanskelighederne ikke kan afhjælpes gennem de støttefunktioner skolen normalt anvender.