Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Mobilfri skoletid

Princip for mobiltelefoner på Utterslev Skole

 

Mobiltelefoner er blevet en almindelige del af børn og unges hverdag, samt en del af unges sociale samværsform. Men mobiltelefoner kan også fjerne fokus fra det nære fællesskab og fra den læringsmæssige opmærksomhed. Utterslev Skole har derfor vedtaget følgende princip for mobilfri skoletid:

Elever har ikke adgang til mobiltelefoner i skoletiden/UFO-tiden med mindre, det af det pædagogiske personale vurderes, at det giver mening at tage dem i brug i undervisningen. Derudover kan der være elever, der af personlige årsager har aftalt med personalet og forældre, at de i særlige situationer må have deres telefon på sig. For elever i 8. og 9. klasse gælder at de kan gøre brug af mobiltelefoner i den store pause midt på dagen.

Hvis elever ikke overholder princippet om mobilfri skoletid, vil mobiltelefonen blive inddraget af skolens personale.

Mobilfri skoletid er også gældende for skolens personale. De gør ikke brug af mobiltelefoner i skoletiden med mindre, det er i undervisnings- eller arbejdsmæssigt øjemed.

Forældre respekterer, at mobiltelefoner ikke er en synlig del af skoletiden og i deres adfærd bidrager til at opfylde skolens politik og hensigter.

Skolen formulerer retningslinjer for, hvorledes princippet håndteres i hverdagen og hvordan mobiltelefoner opbevares.

 

Senest revideret på skolebestyrelsesmøde d. 5. maj 2021.